Logopedie

Onze visie

Tijdelijke image over logopedie

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatie- en leerstoornissen en vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Met de logopedische behandelingen krijgen de cliënt en zijn omgeving zorg, training en adviezen met als doel het herstellen en onderhouden van de communicatie.

In een ongedwongen sfeer werkt elke therapeut vanuit haar eigenheid. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng, humor, speelsheid en kwetsbaarheid. Kortom, een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we zowel kinderen, jongeren als volwassenen ondersteunen.

In dialoog treden met alle betrokkenen is de start van ieders begeleidingsproces. Hierbij zetten we ten volle in op communicatie, uitwisseling van expertise en transparantie over de verschillende disciplines heen, zowel binnen als buiten ons huis.

Onze expertise

Leerstoornissen

test 2

Taalstoornissen

blahblah

Articulatiestoornissen

Afwijkende mondgedragingen

Spreekvloeiendheids-stoornissen

Ondersteuning van kinderen die stotteren of broddelen.

Neurogene spraak- en taalstoornissen

2 Hands 4 Kids

Speels en vlot blind leren typen voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyslexie of andere moeilijkheden.

Tarieven


Honorarium
Terugbetaling mutualiteit
Remgeld (eigen aandeel)
Bilan (per half uur)
€ 31,75
€ 24,25
€ 7,5
Evolutiebilan
€ 45,25
€ 34,25
€ 11
30 min therapie
€ 23,5
€ 17,75
€ 5,5
30 min therapie (school)60 min therapie
€ 46,75
€ 35,75
€ 10,87

U kan de uitgebreide tabel van tarieven met ook de tarieven voor mensen met verhoogde tegemoetkoming raadplegen op de site van de CM.